Home > Gezegen, Programlama > C ile Komut Satırı Argumanları ve Parametreleri

C ile Komut Satırı Argumanları ve Parametreleri

TerminalKomut satırı programları -h yada –help gibi parametreler alırlar. Bu alınan parametrelerin kolay kullanılması için getopt adında bir kütüphane yaratılmış. Bu kütüphane kullanlanılarak çok rahat böyle programlar yazılabilir.
Bende bunun için küçük bir örnek yazdım.
Örnek

Categories: Gezegen, Programlama Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.