Archive

Archive for June, 2012

FSF #10889

June 22nd, 2012 No comments

[FSF Associate Member]

Solariste Özyinelemeli grep

June 6th, 2012 No comments

Özyinelemeli grep çok kullanışlı bir araç. Malesef solariste bulunan grep öz yinelemeli çalışmıyor. Ama bunu aşmak çok zor değil.

$ grep 'ara' `find . -name '*'`
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,