Archive

Archive for the ‘Gezegen’ Category

SSL Enabled

March 11th, 2014 No comments

Son çıkan internet yasalarından sonra her siteye bir ssl sertifikası lazım olacak gibi. Sağolsun StartSSL ücretsiz SSL sertifikası veriyor, onu kullanarak başta blogum olmak üzere kendi host ettiğim her web sistesine sertifika ekliyorum. Şuan hem http hem de https olarak çalışıyor. Bir süre sonra tüm http trafiğini ssl’e yönlendireceğim.

Categories: Gezegen, Günlük Tags:

Linux’ta disk doluluk oranının yanlış hesaplanması

July 22nd, 2013 No comments

diskBir sunucuda garip bir problemle karşılaştım, diskte yer kalmadığını söylüyordu fakat ne yaparsam yapayım diski dolduran dosyaları bulamıyordum. Biraz araştırınca sorunu ve çözümünü buldum. Senaryo şöyle idi:

 1. Dosya bir program tarafından okumak için açılır.
 2. Başka bir program bu dosyayı siler.

Bu senaryo gerçekleştiğinde, her ne kadar dosya silinmiş olsa da, hala diskte yer tutmaya devam edecektir. “du” komutuyla baktığınızda yer tutmayacaktır, ancak df ile kontrol ettiğimizde disk dolu olarak görünecektir.

Basit bir demo yapacağım:

Öncelikle 1GB boyutunda bir dosya oluşturacağım.

mkdir /tmp/tmp_directory/
cd /tmp/tmp_directory/
dd if=/dev/zero of=1gb_file.dat bs=1M count=1024

Oluşturulan bu dosyayı python ile açacağım.

python
Python 2.7.4 (default, Jul 5 2013, 08:21:57)
[GCC 4.7.3] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> f = open("1gb_file.dat", "rwb")
>>>

Şimdi disk bilgilerine bakıyorum

df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5    414G  11G 382G  3% /

Görüldüğü gibi diskin 11GB’lık kısmı kullanılıyor.

du -sh tmp_directory/
1.1G  tmp_directory/

tmp_directory dizini diskte 1.1GB yer tutuyor.

Şimdi dosyayı siliyorum.

rm tmp_directory/1gb_file.dat

Disk bilgilerini tekrar kontrol edelim:

df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5    414G  11G 382G  3% /

du -sh tmp_directory/
4.0K  tmp_directory/

Görüldüğü gibi, df çıktısı hala diski 11GB dolu görüyor, du ile baktığımızda ilgili dizinin boyu sadece 4KB, buda boş bir dizinin diskte tuttuğu yer.

Açtığımız dosyayı geri kapatalım.

>>> f.close()

Tekrar kontrollerimizi yapalım:

df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda5    414G  10G 383G  3% /

Dosya kapatıldıktan sonra 1.1GB’lık alan tekrar boş olarak hesaplandı.

Bu dosyayı biz oluşturduğumuz için hangi dosya üzerinde işlem yapacağımızı biliyorduk, peki bu durumda olan dosyalarını nasıl bulabiliriz?

lsof komutu yardımıyla bunu yapabiliriz.

sudo lsof | grep deleted
python  21882      askin  3r   REG        8,5     0  7211180 /tmp/tmp_directory/1gb_file.dat (deleted)

Bu şekilde hangi açık dosyaların silinmiş olduğunu görebiliriz. Bu çıktıya göre, askin kullanıcısı 21882 process id’si ile python programıyla /tmp/tmp_directory/1gb_file.dat dosyasını açmış, fakat bu dosya hala açıkken silinmiş. Bu dosyayı kapatmak için biraz daha bilgiye ihtiyacımız var.

sudo ls -l /proc/21882/fd/*
lrwx------ 1 askin askin 64 Jul 22 14:58 /proc/21882/fd/0 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 askin askin 64 Jul 22 14:58 /proc/21882/fd/1 -> /dev/pts/11
lrwx------ 1 askin askin 64 Jul 22 14:58 /proc/21882/fd/2 -> /dev/pts/11
lr-x------ 1 askin askin 64 Jul 22 14:58 /proc/21882/fd/3 -> /tmp/tmp_directory/1gb_file.dat (deleted)

Burdan aldığımız bilgiyle dosyamızı kapatabiliriz.

sudo cat /dev/null > /proc/21882/fd/3
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,

Pidgin ile kendi domain’imizden gtalk

April 3rd, 2013 No comments

Eğer kendi domain adımızla gmail kullanıyorsak, aynı adres ile gtalk da kullanabiliyoruz. Gmail web arayüzünden doğrudan gtalk kullanabiliyoruz, fakat iş pidgin gibi harici bir programla bunu yapmaya geldiğinde bir iki ayar yapmamız gerekiyor.

Kendi adresim için nasıl bir ayar yaptığımı göstereceğim. Adresim askin [at] askin.ws. Aşağıdaki resimde yapılması gereken ayarlar yazıyor.

pidgin-gtalk-1

pidgin-gtalk-2

Categories: Gezegen, Linux Tags: , ,

Usb bellek üzerinde Raspberry PI

March 24th, 2013 No comments

Malesef sd kart olmadan raspberry pi’yı boot etmemiz mümkün olmuyor. Benim elimde 1GB’lık bir sd kart vardı ve 2GB dan daha ufak imaj dosyaları bulamadım. Bu nedenle usb bellek ile boot etme ihtiyacı duydum.
Benim sistemimde usb bellek ve sd kart aşağıdaki şekilde tanındı:
– usb: /dev/sdd
– sd: /dev/sde

Öncelikle indirdiğimiz imaj dosyasını usb belleğimize kopyalıyoruz

dd if=2013-02-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdd

Elimizde bulunan sd karta 1 adet fat32 bölüm oluşturuyoruz (oluşturduğunuz bölüm hem ilk sırada hem de birincil bir bölüm olmalı). Bunu ister Gparted gibi bir araçla yapın isterseniz fdisk kullanın. Bölümleme işlemlerini yaptıktan sonra aşağıdaki komutları uygulayın.

mkdir /tmp/mnt_sd /tmp/mnt_usb
mount /dev/sdd1 /tmp/mnt_usb
mount /dev/sde1 /tmp/mnt_sd

cp /tmp/mnt_usb/* /tmp/mnt_sd

Bu işlemleri yaptıktan sonra /tmp/mnt_sd/cmdline.txt dosyasını düzenlememiz gerekmekte. Bu dosyada root=/dev/mmcblk0p2 olan kısmı root=/dev/sda2 olarak değiştirin.

Kaynak

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , , ,