Archive

Posts Tagged ‘Programlama’

Var olan bir SVN deposunun adresini değiştirme

April 9th, 2012 No comments

Herhangi bir nedenle üzerinde çalıştığınız svn deposunun adresi değişirse aşağıdaki komutla gerekli değişikliği yapabilirsiniz.

svn switch --relocate http://svn.example.com/path/to/repository/path/within/repository http://svnnew.example.com/new/repository/path/within/repository

Python, Fonksiyona Parametre Olarak Fonksiyon Geçirmek

Bu yazıyı asıl yazma sebebim parametre olarak geçirilen fonksiyona geçirilecek parametreler 🙂
Parametre olarak geçireceğimiz fonksiyonlar belli bir sayıda parametre alıyorsa yapacağımız iş basit,

Mesela:

def Merhaba(isim):
  print "Merhaba %s" % isim

Bunun gibi sadece tek parametre alan bir fonksiyon için aşağıdaki gibi bir fonksiyon yeterli olacaktır.

def BuyukAbi(func, param):
  func(param)
BuyukAbi(Merhaba, "kelebek")
Merhaba kelebek

Bu fonksiyon parametre olarak aldığı func fonksiyonuna param parametresini geçirecektir.
Eğer fonksiyonun aldığı parametre sayısı belirsiz ise, yani farklı sayıda parametre alan fonksiyonlarla uğraşmak gerekiyorsa yanına birkaç ekleme daha yapmamız gerekiyor.

def BuyukBuyukAbi(func, param):
  func(*param)

param parametresi bir liste olmak durumunda. Geçirilen fonksiyon kaç parametre alıyorsa listenin uzunluğu okadar olmalı.

BuyukBuyukAbi(Merhaba, ["kelebek"])
Merhaba kelebek
def HepinizeMerhaba(isim1, isim2):
  print "Merhaba %s, merhaba %s" % (isim1, isim2)
BuyukBuyukAbi(HerpinizeMerhaba, ["kelebek", "Aşkın"])
Merhaba kelebek, merhaba Aşkın

C ile Nesne Yaratmak

April 27th, 2010 1 comment

Evet kışkırtıcı bir başlık attım 🙂
Aslında yapacağımız olay bir structı nesne gibi kullanmak. Buna benzer bir kodu yıllar önce görmüştüm. O günden bu güne sürekli böyle bir şeyi nasıl yaparım diye araştırdım. Anca bugün çözebildim olayı 😉
Kodu aşağıda yorum satırıyla beraber veriyorum. Yorumlarda gerekli açıklamaları yaptım.

Bu yazıyla C-3PO nun ne lakası var diyebilirsiniz. C ile resim ararken karşıma bu çıktı, bende boş durmasın dedim 🙂

/*                                                                               
 * Sınıfımızı yaratıyoruz                                                                   
 */
struct _myobject {
 // alt alanlar                                                                        
 int a, b;
 /*                                                                              
  * Metod                                                                           
  * Burada fonksiyon pointerı tanımlıyoruz                                                          
  */
 int (*add)(struct _myobject*);
};

// struct ön ekinden kurtuluyoruz                                                               
typedef struct _myobject MyObject;

/*                                                                               
 * Asıl işi yapacak fonksiyonu tanımlıyoruz                                                          
 * MyObject structını parametre olarak alıyor                                                         
 */
int realAdd(MyObject* a) {
 return a->a + a->b;
}

int main ( void ) {
 /*                                                                              
  * Nesnemizi oluşturuyoruz.                                                                 
  * add pointerına fonksiyonu atıyoruz                                                            
  */
 MyObject mo = {1, 2, realAdd};
 printf("A + B = %d\n", mo.add(&mo));
 return 0;
}

Kodun başına stdio.h headerını eklemekte fayda var. WP sıkıntı çıkarttığı için silmek zorunda kaldım. Kodun düzgün halini burada bulabilirsiniz.

Categories: Gezegen, Programlama Tags: , , ,

Gtk <= 2.18.9 Pencere Gizleme Sorunu

April 8th, 2010 No comments

GtkGece gece uyku tutmadı var olan bir programı kurcalamaya başladım. Amacım programın sitem çekmecesinden çalışabilir hale getirmekti.

Her şeyi yaptım fakat bir türlü pencereyi gizleyemiyordum 🙂 Doküman gtk_window_get_mnemonics_visible () fonksiyonunu kullanmamı söylüyordu, fakat kullandığım gtk sürümünde bu fonksiyon tanımlı değildi(2.18.7). Eski sürüm için olan dokümanı incelediğimde bu işi yapan bir fonksiyon yoktu.
Sistemde kurulu gtk ve python ile bu işi yapabiliyordum. Normal olarak c ile de yapabilmem lazımdı:)
Biraz inceledikten sonra, önce pencereyi gizleyen, ardından boyutunu eski haline getirip sonra tekrar gösteren bir fonksiyon olduğunu fark ettim. Benim istediğim işi yapıyor fakat yanında birde fazlalığı vardı.(gtk_window_reshow_with_initial_size)
İnternette biraz daha araştırıp umudumu kaybedince mecburen kaynak koda baktım.

grep -rHn gtk_window_reshow_with_initial_size *

bu komut bana gtk_window_reshow_with_initial_size fonksiyonun nerelerde olduğunu gösterdi.
Bu fonksiyonunun içine bakınca istediğim kodu hemen buldum 🙂

gtk_window_reshow_with_initial_size (GtkWindow *window)
{
 GtkWidget *widget;
 
 g_return_if_fail (GTK_IS_WINDOW (window));

 widget = GTK_WIDGET (window);
 
 gtk_widget_hide (widget);
 gtk_widget_unrealize (widget);
 gtk_widget_show (widget);
}

Önce pencereyi widgeta çevirebilme imkanım varmış, böyle basit bir şeyi nasıl bulamadım bilemiyorum.

Categories: Gezegen, Programlama Tags: , , , ,