Archive

Posts Tagged ‘bash’

Bir dosyanın boş olup olmadığını kontrol etme

November 7th, 2012 No comments

Shell script yazarken bir dosyanın boş olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir. Bunu yapmak için birkaç yöntem yazacağım.

satirsayisi=`wc  -l 194.27.108.90  | awk '{split($0,a," "); print a[1]}'`
if [ $satirsayisi == 0 ]; then echo "dosya bos"; fi
if [ -z $(cat dosyaadi) ]; then echo "dosya bos"; fi
if [ -z `cat dosyaadi` ]; then echo "dosya bos"; fi

Ve en güzeli

if [ -s dosyaadi ]; then echo "Dosya dolu"; else echo "Dosya bos"; fi
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , , ,

Solariste Özyinelemeli grep

June 6th, 2012 No comments

Özyinelemeli grep çok kullanışlı bir araç. Malesef solariste bulunan grep öz yinelemeli çalışmıyor. Ama bunu aşmak çok zor değil.

$ grep 'ara' `find . -name '*'`
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,

Caps Lock’a ne gerek var.

March 27th, 2011 No comments

Hiç gerek yok.

setxkbmap -option ctrl:nocaps
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,

BusyBox – date ile saat ve tarihi ayarlamak

December 1st, 2010 No comments

BusyBox içinde gelen date komutunun kullanımı biraz daha farklı. Saat ayarlamada bir değişiklik yok fakat tarihi ayarlamak biraz daha farklı. Saat ayarlama:

date -s "23:59:59"

Tarih ve saati ayarlama

date -s AAGGSSDDYYYY
date -s 123123592010

12-31-2010 23:59’a karşılık geliyor.

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , , ,