Archive

Posts Tagged ‘Algoritma’

Project Euler – Problem sitesi:)

December 27th, 2007 No comments

Project Euler - Problem sitesi:)Project Euler adlı bir site ile karşılaştım. Bu sitede yaklaşık 170 adet problem var ve bu problemleri sizden çözmeniz bekleniyor. Aralarında 14163 kez çözülmüş olanıda var 116kez çözülenide. İstediğiniz bir dilde çözüp çözümlerinizi yayınlayabiliyorsunuz. Kolay gelsin.
Adres: http://www.projecteuler.net/

Bubble sort algoritması ve scheme çözümü

December 17th, 2007 No comments

Bubble sort algoritması kabaca: verilen dizideki elemanları ikili olarak karşılaştırıp gerekli olduğunda yerlerini değiştirmek esasına dayanır. Elimizde 11 5 8 4 6 84 7 sayılarında oluşan bir dizi olduğunu var sayalım ve bu diziyi küçükten büyüğe sıralamak isteyelim.

 1. önce 11 ile 5i karşılaştırırız, 11 5’ten büyük olduğu için 11 ile 5in yerini değiştiririz; 5 11 8 4 6 84 7
 2. sonra 11 ile 8i karşılaştırırız ve 11 ile 8’in yerini değiştiririz 5 8 11 4 6 84 7
 3. 11 ile 4; 5 8 4 11 6 84 7
 4. 11 ile 6; 5 8 4 6 11 84 7
 5. 11 ile 84; 84 büyük olduğu için sıralamaya dokunmayız. 5 8 4 6 11 84 7
 6. şimdi 84 ile 7’yi karşılaştırırız; 5 8 4 6 11 7 84

Son durumda 7 elemanlı bir dizi için 6 kontrol yaptık ve en büyük elemanı sona attık. Şimdiki karşılaştırmalarımızda artık son elamanı yok sayabiliriz. Yani problemimiz artık 6 elemanlı bir diziyi sıralamak oldu. Aynı işlemleri 6 eleman varsayarak yaptığımızda sırasıyla problem 5, 4, 3, 2 ve 1 elemanlı dizileri sıralamaya dönüşecek. 1 elemanlı dizi herzaman sıralı olduğu için hiç bi derdimiz sıkıntımızda kalmayacak:) Bu şekilde işlemleride 6 defa yaptık.
Şimdi sıra geldi koda

(define vector-bubble-sort 
 (lambda (vec op)
  (let ((tmp 0) (stop-do #f))
   (do ((i 0 (+ i 1))) ((or (= i (vector-length vec)) stop-do))
    (set! stop-do #t)
    (do ((j 0 (+ j 1))) ((= j (- (vector-length vec) i 1)))
     (if (not (op (vector-ref vec j) (vector-ref vec (+ j 1))))
       (begin 
        (set! tmp (vector-ref vec j))
        (vector-set! vec j (vector-ref vec (+ j 1)))
        (vector-set! vec (+ j 1) tmp)
        (set! stop-do #f))))))
  vec))

DrScheme de etkileşim penceresine

(vector-bubble-sort #(5 11 8 4 6 84 7) < )

şeklide giriş yapmamız gerekiyor. "< " işareti yerine ">" işaretide koyabiliriz. Bu sayede birde büyükten küçüğe sıralamak için aynı kodları yazmamıza gerek kalmayacak.

Sezar şifreleme

December 12th, 2007 No comments

Sezar şifreleme için yazdığım ilk kod aşağıdaki gibiydi

(define str2 "")
(define (sezar str lst)
 (do ((i 0 (+ i 1)) (j 0 (+ j 1))) ((= j (string-length str)))
  (if (= i (length lst))
    (set! i 0))
  (set! str2 
     (string-append
      str2
      (string (integer->char
          (+ (list-ref lst i )
            (char->integer (string-ref str j)))))))))

Ancak bu kod pek hoşuma gitmedi üzerinde biraz daha oynama yapmak gerekiyordu. Mesela en baştaki

(define str2 "")

pek hoş durmuyordu ve hiç bir sonuç gönmüyordu. Ekstradan srt2 nin değerini sorgulamak gerekiyordu.
Read more…