Archive

Posts Tagged ‘mysql’

MySQL veritabanı ile ilgili bazı bilgileri öğrenmek

September 6th, 2013 No comments

MySQL kullanıyorsanız, phpMyAdmin gibi bir arayüzünüz olmadığı zaman veritabanı ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki sorguları kullanabilirsiniz.

Var olan veritabanlarını görmek:

show databases;

Bir veritabanını kullanmak için seçmek:

use veritabani_ismi;

Bir veritabanındaki tabloları listelemek:

show tables;
show tables from veritabani_ismi;

Bir tablonun oluşturulma scriptini görme:

show create table tablo_ismi

Bir tablonun kolonlarını görme:

describe tablo_adi

MySQL Yedek Alma

March 11th, 2013 No comments

Yedek almak için mysqldump aracını kullanıyoruz.

mysqldump -u kullanici_adi -h sunucu_adi db_adi -p > db_adi_yedek.sql

Alınan yedeği tekrar yüklemek için mysql komutunu kullanıyoruz

mysql -u kullanici_adi -h sunucu_adi db_adi -p < db_adi_yedek.sql
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , ,

Mysql Kullanıcı – Database Oluşturma

July 11th, 2012 No comments

Herzaman unutup google’a bakacağıma buraya bakayım daha kolay 🙂

Önce mysql sunucusuna bağlanalım:
mysql -u root -p

Kullanıcı oluşturma:
create user kullaniciadi;

Veritabanı oluşturma:

create database veritabaniadi;

Kullanıcı yetkilerini verme:
Tüm yetkiler:

grant all on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost identified by 'parola';

Sadece okuma (select):

grant select on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost;

Yetkiler hemen devreye girsin:
flush privileges;

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , , , ,

Mysql Data Dizinini Değiştirme

July 14th, 2009 No comments

MysqlMysql data dizini ön tanımlı /var/lib/mysql olarak belirlenmiştir. Çeşitli ihtiyaçlardan dolayı bunun yerini değiştirmemiz gerekebilir. Mesela ben ayrı bir bölümde tuttuğum /home dizini altına taşımak istiyorum. Tüm işlemleri root yetkisiyle yapıyoruz. Öncelikle mysql servisini durduralım.
Ben pardus kullandığım için

# service mysql-server stop

Diğer dağıtımlarda farklı olabilir.
Ardından ilgili dizini yeni yerine kopyalayalım.

# cp -a /var/lib/mysql /home

Daha sonra mysql sunucusuna yeni dizinimizi haber verelim. /etc/mysql/my.cnf dosyasında
datadir = /var/lib/mysql olan satırı
datadir = /home/mysql olarak değiştirelim.
Şimdi servisi yeniden başlatabiliriz.

# service mysql-server start

Eğer düzgün bir şekilde çalışıyorsa /var/lib/mysql dizinini silebiliriz. Ama ismini değiştirip birkaç gün her ihtimale karşı saklamak çok mantıklı.

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,