Home > AQ > HY-1602B9 16×2 LCD Display

HY-1602B9 16×2 LCD Display

Eğer elinizde yukardaki gibi bir LCD ekran varsa, aman dikkatli olunuz. Üzerinde yazan bacak numaralarına inanmayınız. Sonra bizim gibi ekranları tek tek yakarsınız.

Normalde üzerinde

1 2 3 4 …. 16

şeklinde bir numaralandırma var. Ama aslında

14 13 12 ……. 1 15 16

şeklinde numaralandırılıyor.

Categories: AQ Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.