Archive

Archive for the ‘Gezegen’ Category

MySQL Yedek Alma

March 11th, 2013 No comments

Yedek almak için mysqldump aracını kullanıyoruz.

mysqldump -u kullanici_adi -h sunucu_adi db_adi -p > db_adi_yedek.sql

Alınan yedeği tekrar yüklemek için mysql komutunu kullanıyoruz

mysql -u kullanici_adi -h sunucu_adi db_adi -p < db_adi_yedek.sql
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , ,

Emacs ile identi.ca kullanımı

March 4th, 2013 No comments

Identi.ca hesabini emacs ile takip etmek çok basit ve eğlenceli. identica-mode kullanarak identi.ca hesabini takip edebiliyoruz. identica-mode elpa ya da marmalade deposunda bulunmuyor. Bunun için eski yöntemle kurmak gerek.

Öncelikle gerekli dosyaları gerekli yerlere indiriyoruz(git deposundan alacağım).

cd ~/.elisp
git clone http://git.savannah.gnu.org/cgit/identica-mode.git

Şimdi .emacs dosyamıza gerekli satırları ekleyelim.

(setq load-path (cons "~/.elisp/identica-mode" load-path))
(require 'identica-mode)
(setq identica-username "userName")

Parolasız giriş yapabilmek için ~/.authinfo adinda bir dosya olusturup içini aşağıdaki gibi dolduralım.

machine identi.ca login kullaniciAdi password parola
Categories: Gezegen, Günlük Tags: ,

Bir dosyanın boş olup olmadığını kontrol etme

November 7th, 2012 No comments

Shell script yazarken bir dosyanın boş olup olmadığını kontrol etmemiz gerekebilir. Bunu yapmak için birkaç yöntem yazacağım.

satirsayisi=`wc  -l 194.27.108.90  | awk '{split($0,a," "); print a[1]}'`
if [ $satirsayisi == 0 ]; then echo "dosya bos"; fi
if [ -z $(cat dosyaadi) ]; then echo "dosya bos"; fi
if [ -z `cat dosyaadi` ]; then echo "dosya bos"; fi

Ve en güzeli

if [ -s dosyaadi ]; then echo "Dosya dolu"; else echo "Dosya bos"; fi
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , , ,

Subversion sunucu kurulumu

August 23rd, 2012 No comments

Linux üzerinde kurulumdan bahsedeceğim. Öncelikle kullandığınız dağıtımın paket deposundan subversion paketini kurmalısınız. Ben debian kullandığım için

sudo apt-get install subversion

Kurulum tamamlandıktan sonra gerekli tüm araçlara sahip olmuş oluyoruz.

Bir depo oluşturalım.

svnadmin create depom

depom adli dizinde bir depo oluşturmuş olduk. Bu depo üzerinde gerekli düzenlemeleri yapalım.
depom/conf/svnserve.conf bu dosya temel ayarlarimizi yapacağımız dosya. Bu dosyayı açıp [general] başlığı altındaki ayarları düzenliyoruz. Burdaki tüm ayarlar yorum satırı haline getirişmiş, bunlardan işimize yarayanları aktif hale getirmemiz gerekiyor.

# anon-access = read

Tanımladığımız kullanıcılar dışında kalan kişilerin yetkilerini düzenlemek için kullanıyoruz. Eğer yorum satırı halinde bırakırsak tanımsız kullanıcılar depo üzerinde okuma hakkına sahip oluyorlar. Eğer bu şekilde bırakırsak okuma yapamazlar. Eğer read yerine write yazarsak depomuzda herkes okur-yazar oluyor.

# auth-access = write

Kayıtlı kullanıcıların yetkilerini burdan belirliyoruz. Yorum satırı olmaktan çıkartırsak depomuzda tanımlı kullanıcılar yazma hakkına sahip olur.

# password-db = passwd

Depoya erişim yetkisi verdiğimiz kullanıcıların kullanıcı adı ve parolaların tutulduğu yeri belirtir. Kullanıcıları tanımlamak için yorum satırı halinden çıkartıp istediğimiz yolu belirtmeliyiz, daha sonra ilgili dosyayı düzenlemeliyiz.
Dosya içeriği

[users]
askin = parolam

Parolalar şifrelenmemiş halde tutuluyor.

# authz-db = authz

Kullanıcıların izinlerini daha detaylı olarak ayarlamak istersek bu satırı yorum satırı halinden çıkartıp, istediğimiz bir yolu girmemiz gerekmekte.

# realm = My First Repository

Depomuzun adı, bu satırı yorum satırı olmaktan çıkartıp istediğimiz bir isim veriyoruz.

Tüm bunları yaptıktan sonra depomuzu yayınlayabiliriz. Bunu yapmak için svnserve adında bir programdan yararlanıyoruz.

/usr/bin/svnserve -d -r /home/svn/repositories --log-file /var/log/svnserve

Bu komut /home/svn/repositories dizinindeki tüm depoları yayınlar.

Depoyu chekout etmek için

svn checkout svn://sunucu.com/depom
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,