Archive

Posts Tagged ‘emacs’

Emacs ile identi.ca kullanımı

March 4th, 2013 No comments

Identi.ca hesabini emacs ile takip etmek çok basit ve eğlenceli. identica-mode kullanarak identi.ca hesabini takip edebiliyoruz. identica-mode elpa ya da marmalade deposunda bulunmuyor. Bunun için eski yöntemle kurmak gerek.

Öncelikle gerekli dosyaları gerekli yerlere indiriyoruz(git deposundan alacağım).

cd ~/.elisp
git clone http://git.savannah.gnu.org/cgit/identica-mode.git

Şimdi .emacs dosyamıza gerekli satırları ekleyelim.

(setq load-path (cons "~/.elisp/identica-mode" load-path))
(require 'identica-mode)
(setq identica-username "userName")

Parolasız giriş yapabilmek için ~/.authinfo adinda bir dosya olusturup içini aşağıdaki gibi dolduralım.

machine identi.ca login kullaniciAdi password parola
Categories: Gezegen, Günlük Tags: ,

Emacs ile bul değiştir / find and replace

December 6th, 2010 No comments
M-x
replace-string RET aranan_string RET yerine_konulacak_string

Bunu regexli yapmak için replace-string yerine replace-regex kullanabilirsiniz.
Birde buna kısayol eklesek tadından yenmez.

.emacs dosyamıza aşağıdaki satırı ekliyoruz.

;; Find and Replace                                                                                            
(global-set-key (kbd "C-q") 'replace-string) 

C-q kombinasyonuna bastığımıza işlem başlamış oluyor.

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , ,