Archive

Posts Tagged ‘grant’

Mysql Kullanıcı – Database Oluşturma

July 11th, 2012 No comments

Herzaman unutup google’a bakacağıma buraya bakayım daha kolay 🙂

Önce mysql sunucusuna bağlanalım:
mysql -u root -p

Kullanıcı oluşturma:
create user kullaniciadi;

Veritabanı oluşturma:

create database veritabaniadi;

Kullanıcı yetkilerini verme:
Tüm yetkiler:

grant all on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost identified by 'parola';

Sadece okuma (select):

grant select on veritabaniadi.* to kullaniciadi@localhost;

Yetkiler hemen devreye girsin:
flush privileges;

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , , , ,