Archive

Posts Tagged ‘Piyango’

Çıkmaz Demeyin Şansınızı Deneyin

January 22nd, 2008 1 comment

Bu girdi Burdaki girdiden esinlenilerek yazıldı.

E madem pyton ile sayısal kuponu yapılıyor biz niye scheme ile yapmayalım bunu demi:)
Probleme göre kod bana çok uzun geldi. Belki ilerde optimize edebilirim. Ama şimdilik böyle oynayalım demi:)

(define (sayisal)
 (display "Oynamak istediginiz kolan sayisini giriniz: \n")
 (let ((kolon (read)))
  (do ((i 1 (+ i 1))) ((> i kolon))
   (let loop ((lst (list (+ (random 49) 1))) 
          (sayi (+ 1 (random 49))))
    (if (= (length lst) 6)
      (printf "~a. kolon: ~a\n" i (sort lst < ))
      (if (member sayi lst)
        (loop lst (+ (random 49) 1))
        (loop (append lst (list sayi)) 
            (+ (random 49) 1))))))))
(sayisal);burası kodun çalıştırılması için. 
;aslında define kısmı çıkartılarak buna gerek kalmamayabilir
;ama ilerde belki başka birşey içinde kullanırım:)