Home > Gezegen, Programlama > C ile Nesne Yaratmak

C ile Nesne Yaratmak

Evet kışkırtıcı bir başlık attım 🙂
Aslında yapacağımız olay bir structı nesne gibi kullanmak. Buna benzer bir kodu yıllar önce görmüştüm. O günden bu güne sürekli böyle bir şeyi nasıl yaparım diye araştırdım. Anca bugün çözebildim olayı 😉
Kodu aşağıda yorum satırıyla beraber veriyorum. Yorumlarda gerekli açıklamaları yaptım.

Bu yazıyla C-3PO nun ne lakası var diyebilirsiniz. C ile resim ararken karşıma bu çıktı, bende boş durmasın dedim 🙂

/*                                                                               
 * Sınıfımızı yaratıyoruz                                                                   
 */
struct _myobject {
 // alt alanlar                                                                        
 int a, b;
 /*                                                                              
  * Metod                                                                           
  * Burada fonksiyon pointerı tanımlıyoruz                                                          
  */
 int (*add)(struct _myobject*);
};

// struct ön ekinden kurtuluyoruz                                                               
typedef struct _myobject MyObject;

/*                                                                               
 * Asıl işi yapacak fonksiyonu tanımlıyoruz                                                          
 * MyObject structını parametre olarak alıyor                                                         
 */
int realAdd(MyObject* a) {
 return a->a + a->b;
}

int main ( void ) {
 /*                                                                              
  * Nesnemizi oluşturuyoruz.                                                                 
  * add pointerına fonksiyonu atıyoruz                                                            
  */
 MyObject mo = {1, 2, realAdd};
 printf("A + B = %d\n", mo.add(&mo));
 return 0;
}

Kodun başına stdio.h headerını eklemekte fayda var. WP sıkıntı çıkarttığı için silmek zorunda kaldım. Kodun düzgün halini burada bulabilirsiniz.

Categories: Gezegen, Programlama Tags: , , ,
 1. April 27th, 2010 at 12:09 | #1

  Güzeldi… 🙂

 1. No trackbacks yet.