Home > Gezegen, Programlama > Var olan bir SVN deposunun adresini değiştirme

Var olan bir SVN deposunun adresini değiştirme

Herhangi bir nedenle üzerinde çalıştığınız svn deposunun adresi değişirse aşağıdaki komutla gerekli değişikliği yapabilirsiniz.

svn switch --relocate http://svn.example.com/path/to/repository/path/within/repository http://svnnew.example.com/new/repository/path/within/repository

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.