Home > Gezegen, Linux > Solariste Özyinelemeli grep

Solariste Özyinelemeli grep

Özyinelemeli grep çok kullanışlı bir araç. Malesef solariste bulunan grep öz yinelemeli çalışmıyor. Ama bunu aşmak çok zor değil.

$ grep 'ara' `find . -name '*'`
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.