Home > Gezegen, Linux > Emacs ile bul değiştir / find and replace

Emacs ile bul değiştir / find and replace

M-x
replace-string RET aranan_string RET yerine_konulacak_string

Bunu regexli yapmak için replace-string yerine replace-regex kullanabilirsiniz.
Birde buna kısayol eklesek tadından yenmez.

.emacs dosyamıza aşağıdaki satırı ekliyoruz.

;; Find and Replace                                                                                            
(global-set-key (kbd "C-q") 'replace-string) 

C-q kombinasyonuna bastığımıza işlem başlamış oluyor.

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , ,
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.