Archive

Posts Tagged ‘find’

Solariste Özyinelemeli grep

June 6th, 2012 No comments

Özyinelemeli grep çok kullanışlı bir araç. Malesef solariste bulunan grep öz yinelemeli çalışmıyor. Ama bunu aşmak çok zor değil.

$ grep 'ara' `find . -name '*'`
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,

Emacs ile bul değiştir / find and replace

December 6th, 2010 No comments
M-x
replace-string RET aranan_string RET yerine_konulacak_string

Bunu regexli yapmak için replace-string yerine replace-regex kullanabilirsiniz.
Birde buna kısayol eklesek tadından yenmez.

.emacs dosyamıza aşağıdaki satırı ekliyoruz.

;; Find and Replace                                                                                            
(global-set-key (kbd "C-q") 'replace-string) 

C-q kombinasyonuna bastığımıza işlem başlamış oluyor.

Categories: Gezegen, Linux Tags: , , ,