Archive

Posts Tagged ‘solaris’

Solariste Özyinelemeli grep

June 6th, 2012 No comments

Özyinelemeli grep çok kullanışlı bir araç. Malesef solariste bulunan grep öz yinelemeli çalışmıyor. Ama bunu aşmak çok zor değil.

$ grep 'ara' `find . -name '*'`
Categories: Gezegen, Linux Tags: , , , ,